18.05.2024 травня
Міжнародний день музеїв
Віртуальний помічник

Префікси (Prefixes) в англійській мові

21.05.2023
16
0
Ось повний список деяких префіксів, які можна зустріти в англійській мові:
 
1. A-: а-, без-. Наприклад: amoral (аморальний), atypical (атиповий).
2. Anti-: проти-. Наприклад: antibiotic (антибіотик), anti-inflammatory (протизапальний).
3. Auto-: авто-. Наприклад: automobile (автомобіль), autobiography (автобіографія).
4. Dis-: не-, роз-. Наприклад: disagree (не погоджуватися), disconnect (відключити).
5. Ex-: екс-, колишній. Наприклад: ex-president (колишній президент), ex-wife (екс-дружина).
6. Im-: неможливо, неправильно. Наприклад: impossible (неможливий), improper (неправильний).
7. In-: в-, внутрішній. Наприклад: invade (захоплювати), internal (внутрішній).
8. Mis-: помилково, неправильно. Наприклад: misinterpret (неправильно тлумачити), misplace (помилково розміщувати).
9. Non-: не-, без-. Наприклад: nonfiction (художня література), nonstop (безперервний).
10. Pre-: перед-, передчасний. Наприклад: prepay (передоплатити), premature (передчасний).
11. Re-: знову, повторно. Наприклад: rebuild (відновити), reevaluate (переоцінювати).
12. Un-: не-, нез-, без-. Наприклад: unhappy (незадоволений), uncertain (невпевнений).
13. Under-: під-, менше, недостатньо. Наприклад: underestimate (недооцінювати), underdeveloped (нерозвинений).
14. Up-: вгору, покращений. Наприклад: upgrade (покращити), uplift (підняти).
15. With-: з-. Наприклад: withdraw (відкликати), withstand (витримувати).
16. Semi-: напів-, частково. Наприклад: semicircle (напівколо), semifinal (півфінал).
17. Inter-: між-, серед. Наприклад: international (міжнародний), interact (взаємодіяти).
18. Hyper-: над-, понад-. Наприклад: hyperactive (надактивний), hypersensitive (надчутливий).
19. Sub-: під-, підчинений. Наприклад: submarine (підводний човен), substandard (підпартий).
20. Over-: над-, більше, зайво. Наприклад: overload (перевантажувати), overconfident (занадто впевнений).
21. Mega-: мега-, великий. Наприклад: megabyte (мегабайт), megastar (мегазірка).
22. Out-: закінчує, знаходиться за межами. Наприклад: outnumber (переважати числом), outperform (перевершити).
23. Post-: після, пізніше. Наприклад: postpone (відкладати), postgraduate (аспірант).
24. Multi-: багато, багатократний. Наприклад: multinational (багатонаціональний), multiply (помножити).
25. Co-: спільний, разом. Наприклад: cooperate (співпрацювати), coexist (співіснувати).
26. Bi-: два, подвійний. Наприклад: bilingual (двомовний), bicycle (велосипед).
27. En-: надавати, наділяти. Наприклад: empower (наділяти владою), enable (надавати можливість).
28. Pre-: попередній, перед-. Наприклад: preview (попередній перегляд), prehistoric (доісторичний).
29. Pro-: професійний, захист, підтримка. Наприклад: professional (професійний), promote (продвигати).
30. Super-: супер-, над-, надзвичайний. Наприклад: superstar (суперзірка), supernatural (надприродний).
31. Trans-: через, зміна, перехід. Наприклад: transport (транспорт), transform (перетворювати).
32. Uni-: один, єдиний. Наприклад: unicorn (єдиноріг), unicycle (одноколісний).
33. Mid-: середина, пів-. Наприклад: midnight (північ), midday (полудень).
34. Anti-: проти-, протиборство. Наприклад: antisocial (антисоціальний), antifreeze (антифриз).
35. Fore-: перед-, передбачити. Наприклад: forecast (прогнозувати), forehead (лоб).
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати