Другорядні члени речення (Secondary Parts of the Sentence) в англійській мові

21.05.2023
5
0
Другорядні члени речення в англійській мові включають такі складові:
 
1. Обставина (Adverbial): Це слово, фраза або речення, яке надає додаткову інформацію про час, місце, спосіб, причину, мету, умови тощо відносно дії в реченні.
 
Приклад: He walked to the park quickly.
 
2. Придаткова (Adjective Clause): Це речення або фраза, яка додає додаткову інформацію про іменник або займенник у головному реченні.
 
Приклад: The book that I borrowed from the library is very interesting.
 
3. Придаткове речення (Adverb Clause): Це речення, яке виконує функцію обставини в головному реченні, надаючи додаткову інформацію про дію.
 
Приклад: She will go to the party if she finishes her work.
 
4. Вставне слово або фраза (Parenthetical Word or Phrase): Це слово або фраза, яке вставляється в речення, щоб виразити додаткові думки, коментарі або пояснення.
 
Приклад: The weather, as you know, is unpredictable.
 
5. Прямі мовні слова (Direct Speech): Це слова або фрази, які відображають пряму мову або цитату в реченні.
 
Приклад: She said, "I will be there on time."
 
Другорядні члени речення доповнюють головні частини речення, надаючи додаткову інформацію, уточнення або пояснення. Розуміння їх функцій допомагає уточнити зміст речення та правильно передати повідомлення.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати