Головна » Угода користувача

Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Просимо Вас докладно ознайомитися з цією Угодою користувача (далі — «Угода»), прийняти на себе відповідальність, що накладається нею і підтвердити свою повну і беззаперечну згоду з ним.

1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту послуг Користувачу із надання Користувачу доступу до різних функціональних можливостей веб-сайту SchoolUrok.com.ua, його Контенту та Сервісів (далі – Послуги).

1.3. Дана Угода є електронним договором. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту його реєстрації на Сайті.

1.4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.5. Щоб отримати повну можливість користування Сайтом, його Контентом та Сервісами, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки про прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем умов цієї Угоди. Після прийняття Угоди договір є укладеним.

1.6. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

 • Веб-сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
 • Піддомен (Сайт) - домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.
 • Реєстрація на Сайті - створення персонального облікового запису з метою входу на Сайт для одержання доступу до інформаційно-методичних матеріалів, Контенту, доступу до Сервісів чи придбання такого доступу відповідно до положень цієї Угоди.
 • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору шляхом Реєстрації на Сайті. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.
 • Користувач - фізична особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою користування Сервісами та Контентом сайту уклала з Адміністрацією Угоду шляхом акцепту оферти Угоди Користувача.
 • Особистий кабінет Користувача - розділ Сайту, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач.
 • Контент (зміст) — будь-яке інформаційно-значуще наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на свій комп’ютер з дотриманням вимог чинного законодавства України для особистого користування.
 • Сервіси – Розділи Сайту, доступ до яких надається Користувачу з використанням програмно-апаратних засобів, інтегрованих Адміністрацією з Сайтом.
 • Сторони — Адміністрація Сайту та Користувач.
 • 1.7. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності у відповідності з нормами чинного законодавства України, відповідно до звичаїв ділового обороту і сформованих в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

  2. Права та обов'язки Користувача

  2.1. Користувач має право:

 • звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту у встановленому функціоналом Сайту порядку, а саме, через розділ: Зворотній зв'язок
 • викладати власні матеріали на Сайт у встановленому функціоналом Сайту порядку з дотриманням Умов публікації;
 • коментувати матеріали Сайту у встановленому функціоналом Сайту порядку;
 • користуватися Контентом та Сервісом Сайту відповідно до цієї Угоди;
 • 2.2. При користуванні Сайтом Користувач зобов'язаний:

 • дотримуватися положень чинного законодавства України, та цієї Угоди;
 • дотримуватися положень Політики Конфіденційності;
 • надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
 • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
 • не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації Сайту;
 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
 • 2.3. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

  2.3.1. Реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи. У разі порушення вимог цього пункту Адміністрація Сайту має право видалити акаунт такого Користувача.

  2.2.2. Спотворювати відомості про себе;

  2.2.3. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру;
 • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує заборонену законодавством України ідеологію;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання психотропних чи наркотичних речовин, інформацію про поширення таких речовин, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер;
 • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України
 • 2.2.4. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати об’єкти інтелектуальної власності Користувачів і третіх осіб;

  2.2.5. Здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

  2.2.6. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

  2.2.7. Використовувати Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

  2.2.8. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

  2.2.9. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

  2.2.10. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту;

  2.2.11. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до Сервісів для будь-яких цілей;

  2.2.12. Розміщувати комерційну та політичну рекламу.

  2.3. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.

  2.4. У разі незгоди Користувача з цією Угодою, Користувач зобов'язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

  3. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

  3.1. Адміністрація Сайту має право:

 • на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;
 • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • надсилати Користувачу на його електронну адресу, вказану при реєстрації, маркетингову та рекламну інформацію, а також використовувати електронну адресу для зв’язку із Користувачем, відповідно до положень Політики конфіденційності;
 • на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів;
 • відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.
 • 3.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

 • здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
 • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
 • на вимогу Користувача надавати консультативну інформацію про Сайт, його Контент та Сервіси.
 • Виберіть, кому хотіли б написати