Суфікси (Suffixes) в англійській мові

21.05.2023
49
0
 Це лише кілька прикладів суфіксів, які використовуються в англійській мові. Вони допомагають утворювати нові слова з різними значеннями та виразами.
 
1. -er/-or: вказує на особу, яка робить або володіє чимось. Наприклад: teacher (вчитель), actor (актор).
2. -ing: означає дію або стан в теперішньому часі. Наприклад: running (бігання), interesting (цікавий).
3. -ed: показує зміну стану або виконану дію. Наприклад: interested (зацікавлений), cooked (приготований).
4. -ly: утворює прислівники. Наприклад: slowly (повільно), beautifully (красиво).
5. -able/-ible: показує можливість або здатність щось зробити. Наприклад: readable (читабельний), visible (видимий).
6. -ness: утворює іменники, показує стан або якість. Наприклад: happiness (щастя), darkness (тьма).
7. -ful: показує повноту, наявність. Наприклад: joyful (радісний), helpful (допоміжний).
8. -less: відсутність або відсутність чогось. Наприклад: homeless (бездомний), fearless (безстрашний).
9. -ment: утворює іменники, показує дію або результат. Наприклад: development (розвиток), statement (заява).
10. -ish: показує відносність або наближеність до чогось. Наприклад: reddish (трохи червоний), childish (дитячий).
 
 
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати