Типи питань (Types of Questions) в англійській мові

21.05.2023
21
0
В англійській мові існує кілька типів питань, які використовуються для отримання різних видів інформації. Основні типи питань включають наступне:
 
1. Yes/No Questions: Ці питання ставляться для отримання підтверджуючої або відмовної відповіді "так" або "ні". Вони починаються з допоміжного дієслова або модального дієслова, а потім слідує підмет і головне дієслово.
 
   Приклади: 
   - Do you like coffee?
   - Can she swim?
 
2. Wh-Questions: Ці питання ставляться для отримання конкретної інформації про різні аспекти, такі як особа, місце, час, спосіб, причина тощо. Вони починаються зі слова, що починається з "wh-" (who, what, where, when, why, how) або "which".
 
   Приклади:
   - Where is the nearest supermarket?
   - What is your favorite color?
 
3. Choice Questions: Ці питання використовуються, коли потрібно зробити вибір з декількох альтернатив. Зазвичай вони мають форму "Do you prefer A or B?" або "Would you like A or B?".
 
   Приклади:
   - Do you prefer tea or coffee?
   - Would you like a salad or soup?
 
4. Tag Questions: Ці питання використовуються для підтвердження або заперечення того, що було сказано. Вони додаються до кінця речення і мають форму протилежного допоміжного дієслова та особової форми займенника.
 
   Приклади:
   - You like ice cream, don't you?
   - He isn't coming, is he?
 
5. Special Questions: Ці питання ставляться для отримання конкретної інформації про деталі або специфічні аспекти. Вони використовують спеціальні слова або конструкції, такі як "How many", "How much", "What time", "Which", "Whose" і т. д.
 
   Приклади:
   - How many siblings do you have?
   - What time does the movie start?
 
Ці типи питань допомагають структурувати розмову та отримати різні види інформації в процесі спілкування.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати