Використання великих літер (Capital Letters) в англійській мові

21.05.2023
21
0
Використання великих літер (великої початкової літери) в англійській мові регулюється певними правилами. Основні випадки використання великих літер включають:
 
1. Початок речення: Кожне речення починається з великої літери.
   - She is going to the park.
   - My favorite color is blue.
 
2. Імена осіб та назви: Імена людей, назви місць, назви організацій, назви книг, фільмів та інших творів, а також назви місяців та днів тижня завжди пишуться з великої літери.
   - John Smith
   - London
   - The Beatles
   - Pride and Prejudice
   - Monday
 
3. Заголовки та заголовки статей: Заголовки статей, книг, розділів, розділових заголовків тощо зазвичай починаються з великої літери.
   - How to Bake a Cake
   - Chapter 1: Introduction
   - The Benefits of Exercise
 
4. Власні назви: Власні назви, такі як назви компаній, брендів, продуктів, географічні назви, назви винахідників, торгові марки та інші унікальні назви також пишуться з великої літери.
   - Apple Inc.
   - Coca-Cola
   - Mount Everest
   - Einstein's Theory of Relativity
 
5. Акроніми та ініціали: Акроніми (слова, утворені з перших літер інших слів) та ініціали пишуться з великої літери.
   - NASA (National Aeronautics and Space Administration)
   - JFK (John F. Kennedy)
 
Загалом, використовуйте велику літеру для виділення важливих елементів, які вказують на конкретні імена, назви або заголовки. Дотримуйтесь правил використання великих літер для забезпечення чіткості та правильності вашого письма.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати