28.05.2024 травня
Всеукраїнський день краєзнавства
Віртуальний помічник

Ступені порівняння прикметників та прислівників (Degrees of comparison) в англійській мові

21.05.2023
22
0
Ступені порівняння прикметників та прислівників в англійській мові можуть бути трьох типів: позитивний, порівняльний і найвищий. Ось основні правила для утворення та використання кожного з них:
 
1. Позитивний ступінь (Positive degree): Використовується для опису предметів без порівняння.
   Приклади:
   - This book is interesting.
   - He runs fast.
 
2. Порівняльний ступінь (Comparative degree): Використовується для порівняння двох предметів або групи предметів.
   - Для більшості односкладових прикметників та прислівників використовується закінчення "-er" (для коротких слов) або слово "more" (для довгих слів).
   Приклади:
   - This book is more interesting than that one.
   - He runs faster than his friend.
 
   - Деякі прикметники та прислівники мають неправильну форму порівняльного ступеня:
     - good - better
     - bad - worse
     - many/much - more
     - little - less
     - far - farther/further
 
3. Найвищий ступінь (Superlative degree): Використовується для порівняння трьох або більше предметів або групи предметів.
   - Для більшості односкладових прикметників та прислівників використовується закінчення "-est" (для коротких слів) або слово "most" (для довгих слів).
   Приклади:
   - This book is the most interesting of all.
   - He runs the fastest in the race.
 
   - Деякі прикметники та прислівники мають неправильну форму найвищого ступеня:
     - good - best
     - bad - worst
     - many/much - most
     - little - least
     - far - farthest/furthest
 
Важливо пам'ятати, що деякі прикметники та прислівники мають незмінну форму у всіх трьох ступенях (наприклад, unique, perfect, etc.), а також існують виключення та особливості в утворенні ступенів порівняння, які потребують окремого вивчення.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати