Порядок слів у реченні (Word order) в англійській мові

21.05.2023
42
0
У англійській мові загальний порядок слів у реченні є таким: підмет, присудок, додаток, обставина. Проте, цей порядок може змінюватися залежно від типу речення, питання, заперечення або наголосу. Основні правила щодо порядку слів в реченні такі:
 
1. Порядок в стверджувальних реченнях:
   - Підмет (Subject): Назва особи, предмета або ідеї, про яку йдеться в реченні.
   - Присудок (Verb): Дієслово, яке виражає дію або стан.
   - Додаток (Object): Особа або предмет, на який спрямована дія.
   - Обставина (Adverbial): Додаткова інформація про час, місце, спосіб, причину тощо.
 
   Приклад: She reads a book in the park.
 
2. Порядок у питальних реченнях:
   - Запитальне слово (Question word): "Wh-" слова (who, what, where, when, why, how) або "yes/no" запитання, якщо відповідь потребує "так" або "ні".
   - Допоміжне дієслово або модальне дієслово (Auxiliary or modal verb).
   - Підмет (Subject).
   - Присудок (Verb).
   - Додаток (Object).
   - Обставина (Adverbial).
 
   Приклади:
   - What are you doing?
   - Where did he go?
 
3. Порядок у заперечних реченнях:
   - Заперечне слово (Negative word): Зазвичай "not" або "don't/doesn't".
   - Допоміжне дієслово або модальне дієслово (Auxiliary or modal verb).
   - Підмет (Subject).
   - Присудок (Verb).
   - Додаток (Object).
   - Обставина (Adverbial).
 
   Приклад: They do not like spicy food.
 
4. Порядок для наголосу:
   - Для наголосу на певний елемент речення, може бути змінений порядок слів.
   - Інтонування і контекст також можуть вказувати на наголос.
 
   Приклад: It was the dog he saw yesterday.
 
Важливо враховувати, що в окремих випадках порядок слів може змінюватися для підкреслення або для використання різних граматичних конструкцій.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати