18.05.2024 травня
Міжнародний день музеїв
Віртуальний помічник

Займенник (Pronoun) в англійській мові

16.05.2023
17
0

Займенник - це частини мови, які використовуються для заміни іменника у реченні. За допомогою займенників можна уникнути повторення іменників, що робить мовлення більш зручним та економічним.

Наприклад:

- John is a doctor. He is very busy. (Джон - лікар. Він дуже зайнятий.) - у другому реченні замість "John" вжито займенник "he".

Займенники поділяються на кілька видів:

Особові займенники (personal pronouns) - вказують на особу чи осіб, про яких йдеться в реченні. В англійській мові є такі особові займенники: I, you, he, she, it, we, they.

Наприклад:

- I like to play basketball. (Я люблю грати в баскетбол.)

Присвійні займенники (possessive pronouns) - вказують на власника чи власників чогось. В англійській мові є такі присвійні займенники: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.

Наприклад:

- This is my book. That is yours. (Це моя книга. То твоя.)

Заперечні займенники (negative pronouns) - вказують на відсутність чогось. В англійській мові є такі заперечні займенники: nobody, nothing, nowhere.

Наприклад:

- Nobody was home when I called. (Ніхто не був вдома, коли я дзвонив.)

Вказівні займенники (demonstrative pronouns) - вказують на певний предмет чи предмети в просторі та часі. В англійській мові є такі вказівні займенники: this, that, these, those.

Наприклад:

- This is a good movie. That one was not so good. (Це гарний фільм. Той не був такий гарний.)

 Питальні займенники (interrogative pronouns) - використовуються для створення запитальних речень. В англійській мові є такі питальні займенники: who, whom, whose, what, which.

Наприклад:

- Who is

Відносні займенники (relative pronouns) - використовуються для поєднання двох частин речення, де одна частина пояснює іншу. В англійській мові є такі відносні займенники: who, whom, whose, which, that.

Наприклад:

- The book which I am reading is very interesting. (Книга, яку я читаю, дуже цікава.)

 Невизначені займенники (indefinite pronouns) - вказують на невизначену кількість чогось. В англійській мові є такі невизначені займенники: somebody, anybody, nobody, everybody, something, anything, nothing, everything.

Наприклад:

- Somebody left their phone here. (Хтось залишив свій телефон тут.)

Взаємні займенники (reciprocal pronouns) - вказують на взаємодію між двома або більше особами чи речами. В англійській мові є такі взаємні займенники: each other, one another.

Наприклад:

- The children helped each other with their homework. (Діти допомагали одне одному з домашнім завданням.)

Розуміння та правильне вживання займенників допоможе покращити рівень знання англійської мови.

Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати