Спосіб дієслова (Mood) в англійській мові

20.05.2023
14
0
Спосіб дієслова в англійській мові відображає розпорядження, побажання, можливості, певність або умови, в яких відбувається дія. Існують три основні способи дієслова: дійсний (індикатив), умовний (кондиціонал) і наказовий (імператив). Деякі дієслова також можуть мати форми, що виражають спосіб: спонукати (subjunctive) та інфінітив (infinitive).
 
Основні способи дієслова:
 
1. Дійсний (індикатив):
   - Використовується для вираження факту, питання, ствердження або заперечення: I eat an apple every day. (Я їм яблуко щодня.) Did you see the movie? (Чи дивився ти фільм?) She doesn't like coffee. (Вона не любить каву.)
 
2. Умовний (кондиціонал):
   - Використовується для вираження умови, нереального або хіпотетичного дії: If I had more money, I would travel the world. (Якби у мене було більше грошей, я б мандрував по світу.) I wish I could sing. (Я бажаю, щоб я міг співати.)
 
3. Наказовий (імператив):
   - Використовується для вираження наказу, прохання, заклику або поради: Close the door, please. (Зачини двері, будь ласка.) Let's go to the park. (Підемо до парку.)
 
Додаткові способи дієслова:
 
4. Спонукати (subjunctive):
   - Використовується для вираження бажання, побажання, можливості або нереальної умови: I suggest that he study for the exam. (Я пропоную йому вчитися для екзамену.) It's important that she be on time. (Важливо, щоб вона була вчасно.)
 
5. Інфінітив (infinitive):
   - Використовується без впливу форми дієслова на час, особу або число, часто у сполученні з допоміжними дієсловами: I want to go to the beach. (Я хочу піти на пляж.) He needs to finish his homework. (Він повинен закінчити домашнє завдання.)
 
Спосіб дієслова відіграє важливу роль у вираженні різних смислових відтінків і вимагає відповідного використання форм та часових конструкцій.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати