Складносурядні і складнопідрядні речення (Compound and Complex Sentences) в англійській мові

21.05.2023
37
0
Складносурядні і складнопідрядні речення - це два типи речень, що використовуються для створення більш складної структури і вираження зв'язку між ідеями.
 
1. Складносурядні речення:
   - Складносурядні речення містять два або більше незалежних речення, які зв'язані між собою сполучниками (and, but, or, so, yet тощо).
   - Кожне незалежне речення в складносурядному реченні може існувати самостійно як окреме речення.
   - Приклади складносурядних речень:
     - I went to the store, and I bought some groceries.
     - She is tired, so she is going to bed early.
     - He is not feeling well, yet he went to work.
 
2. Складнопідрядні речення:
   - Складнопідрядні речення складаються з одного головного речення і одного або більше залежних речень, які зв'язані підрядними сполучниками (because, if, when, although, while тощо).
   - Залежні речення в складнопідрядному реченні не можуть існувати самостійно як окремі речення.
   - Приклади складнопідрядних речень:
     - She is studying hard because she wants to pass the exam.
     - If it rains tomorrow, we will stay indoors.
     - I will call you when I arrive at the airport.
 
Складносурядні і складнопідрядні речення дозволяють виражати складніші відносини між ідеями, додавати контекст і розвивати думку в тексті. Важливо використовувати відповідні сполучники та правильну пунктуацію, щоб чітко передати зв'язок між реченнями.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!