Герундій (Gerund) в англійській мові

20.05.2023
43
0
Герундій є одним з неозначених форм дієслова в англійській мові, який утворюється шляхом додавання суфікса "-ing" до базової форми дієслова. Герундій може виконувати функцію іменника і використовується як підмет, додаток, прямий та непрямий об'єкт, прикметник, прислівник або частина складного дієслова.
 
Ось деякі приклади використання герундія:
 
1. Я люблю читати. (Герундій являється підметом)
   Reading is my hobby.
 
2. Вона насолоджується плаванням. (Герундій є додатком)
   She enjoys swimming.
 
3. Він почувся краще після випивання чаю. (Герундій є прямим об'єктом)
   He felt better after drinking tea.
 
4. Ми працюємо над розв'язанням цієї проблеми. (Герундій є непрямим об'єктом)
   We are working on solving this problem.
 
5. Це є цікаве читання. (Герундій є прикметником)
   It's an interesting reading.
 
6. Вона говорить, посміхаючись. (Герундій є прислівником)
   She speaks, smiling.
 
7. Вона почала забиратися на гору. (Герундій є частиною складного дієслова)
   She started climbing the mountain.
 
Герундій також може бути частиною фразових дієслів, наприклад, "look forward to" (очікувати з нетерпінням), "be interested in" (бути зацікавленим у), "give up" (відмовитися від), і багатьох інших.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!