18.05.2024 травня
Міжнародний день музеїв
Віртуальний помічник

Вживання допоміжних дієслів haben і sein / Hilfsverben в німецькій мові

20.05.2023
102
0
В німецькій мові допоміжні дієслова "haben" і "sein" мають важливе значення і використовуються в різних випадках. Основні вживання цих допоміжних дієслів такі:
 
1. Допоміжне дієслово "haben":
   - Використовується для утворення давального відмінка (Akkusativ) з об'єктом: Я маю книгу. (Ich habe ein Buch.)
   - Використовується для утворення складних часів, таких як Perfekt (давальний час) та Plusquamperfekt (переддавальний час): Я прочитав книгу. (Ich habe ein Buch gelesen.)
   - Використовується для утворення займенникового дієприкметника (Partizip II) при вживанні пасивного дієприкметника: Книга була прочитана. (Das Buch ist gelesen worden.)
   - Використовується для утворення залізного дієприкметника (Partizip I): Читаючи книгу, я відпочиваю. (Lesend ein Buch, ruhe ich mich aus.)
 
2. Допоміжне дієслово "sein":
   - Використовується для утворення займенникового дієприкметника (Partizip II) при вживанні пасивного дієприкметника: Книга була написана. (Das Buch ist geschrieben worden.)
   - Використовується для утворення залізного дієприкметника (Partizip I): Їдучи на роботу, я побачив друзів. (Fahrend zur Arbeit, habe ich Freunde gesehen.)
   - Використовується для утворення дієслова-присудка в реченнях, що виражають стан або рух: Вона є вчителем. (Sie ist Lehrerin.) Я йду в кіно. (Ich gehe ins Kino.)
   - Використовується для утворення складних часів, таких як Perfekt (давальний час) та Plusquamperfekt (переддавальний час) у дієсловах руху та зміни місця
 
: Я пішов до кіно. (Ich bin ins Kino gegangen.)
 
Важливо вивчити правильне вживання цих допоміжних дієслів у різних граматичних випадках та контекстах, оскільки вони впливають на утворення часів, форм дієслів та вираження різних значень.
Поділитись матеріалом

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати