Модальні прийменники / Modale Präpositionen в німецькій мові

20.05.2023
50
0
Модальні прийменники (modale Präpositionen) в німецькій мові використовуються для вираження способу, манеру або обставини, в якій відбувається дія або стан. Вони допомагають встановлювати зв'язок між дієсловами та іншими частинами речення, що вказують на спосіб або умови виконання дії.
 
Основні модальні прийменники в німецькій мові включають:
 
- mit (з, за допомогою)
- ohne (без)
- durch (через)
- für (для)
- gegen (проти)
- um (на)
- wider (проти)
- bei (при)
- trotz (незважаючи на)
- während (протягом)
 
Наприклад:
- Er geht mit dem Hund spazieren. (Він гуляє з собакою.)
- Sie hat das Buch ohne Hilfe gelesen. (Вона прочитала книгу без допомоги.)
- Das Problem wurde durch eine gute Kommunikation gelöst. (Проблема була вирішена завдяки хорошій комунікації.)
- Ich habe das Geschenk für dich gekauft. (Я купив цей подарунок для тебе.)
- Er ist gegen diese Entscheidung. (Він проти цього рішення.)
- Wir treffen uns um 18 Uhr. (Ми зустрічаємось о 18 годині.)
- Trotz des Regens sind wir spazieren gegangen. (Незважаючи на дощ, ми пішли прогулятися.)
 
Модальні прийменники вказують на спосіб, манеру або умови виконання дії або стану. Вони можуть вимагати певних відмінювальних форм слів, залежно від контексту та синтаксичної ролі.
Поділитись матеріалом

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!