Порядкові числівники / Ordnungszahlwörter в німецькій мові

20.05.2023
151
0
Порядкові числівники (Ordnungszahlwörter) в німецькій мові використовуються для вираження послідовності, ранжування або порядку предметів, подій, людей та інших елементів. Вони утворюються за допомогою додавання суфікса "-te" або "-ste" до кардинальних числівників.
 
Основні порядкові числівники в німецькій мові включають:
 
1. Erste - перший
2. Zweite - другий
3. Dritte - третій
4. Vierte - четвертий
5. Fünfte - п'ятий
6. Sechste - шостий
7. Siebte - сьомий
8. Achte - восьмий
9. Neunte - дев'ятий
10. Zehnte - десятий
11. Hundertste - сотий
12. Tausendste - тисячний
 
Наприклад:
- Das ist der erste Tag der Woche. (Це перший день тижня.)
- Ich bin der dritte Gast in der Reihe. (Я третій гість у черзі.)
- Wir haben den zwanzigsten Jahrestag gefeiert. (Ми відзначили двадцятий річницю.)
 
Порядкові числівники використовуються для вираження послідовності, ранжування та вказівки на певне положення в середині чогось. Вони можуть бути використані як самостійні слова або в поєднанні з іншими словами для утворення порядкових виразів.
Додатково до порядкових числівників, в німецькій мові також існують розширені форми порядкових числівників, які використовуються в писемному стилі або у виразних конструкціях. Вони утворюються додаванням суфіксів "-te" або "-ste" до кардинальних числівників, а потім додаванням закінчення "-n" до цих форм. 
 
Наприклад:
- Erstens - по-перше
- Zweitens - по-друге
- Drittens - по-третє
- Letztendlich - врешті-решт
 
Ці розширені форми використовуються для послідовного перерахування або узагальнення пунктів, аргументів чи фактів.
 
Наприклад:
- Erstens, müssen wir die Kosten überprüfen. (По-перше, нам потрібно перевірити витрати.)
- Zweitens, sollten wir die Meinungen der Beteiligten anhören. (По-друге, ми повинні почути думки зацікавлених сторін.)
- Letztendlich entscheiden wir gemeinsam. (Врешті-решт, ми приймаємо рішення разом.)
 
Ці розширені форми порядкових числівників надають тексту більшої структурованості та підкреслюють логічну організацію думок. Вони можуть бути використані як самостійні слова або в поєднанні з іншими словами у реченні.
Поділитись матеріалом

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!