Граматична конструкція (there is / there are) в англійській мові

17.05.2023
22
0
Граматична конструкція "there is / there are" використовується для вираження існування чогось або наявності чогось. 
 
- "There is" використовується зі злічуваними іменниками в однині та незлічуваними іменниками. Наприклад: "There is a book on the table" (На столі є книга) або "There is water in the glass" (У склянці є вода).
 
- "There are" використовується зі злічуваними іменниками в множині.
Наприклад:
"There are two cats in the garden" (У саду є два коти) або "There are books on the shelf" (На полиці є книги).
 
Обидва варіанти "there is" і "there are" вказують на наявність або існування чогось в певному місці або в певний час.
 
Також, за допомогою цієї конструкції можна створювати заперечні речення за допомогою додавання "not": "There is not" або "There are not". Наприклад: "There are not any apples in the basket" (У кошику немає жодних яблук).
 
Для утворення питальних речень, конструкцію "there is / there are" потрібно переставити на початок речення: "Is there...?" або "Are there...?". Наприклад: "Is there a pen on the desk?" (Чи є ручка на столі?) або "Are there any students in the classroom?" (Чи є якісь студенти в класі?).
 
Використання "there is / there are" допомагає описувати реальну наявність речей або осіб в конкретному контексті.
Продовжуючи розгляд граматичної конструкції "there is / there are", варто відзначити деякі інші аспекти:
 
1. Заперечні речення:
   - "There is not" може бути скорочене до "There isn't". Наприклад: "There isn't a car in the garage" (В гаражі немає автомобіля).
   - "There are not" може бути скорочене до "There aren't". Наприклад: "There aren't any chairs in the room" (В кімнаті немає жодних стільців).
 
2. Вживання зі словами-прислівниками:
   - "There is" і "There are" можуть бути поєднані зі словами-прислівниками, щоб вказати на місце або напрямок. Наприклад: "There is a park nearby" (Поруч є парк) або "There are flowers everywhere" (Квіти є скрізь).
 
3. Запитання з додатковими словами:
   - Додаткові слова, такі як "any", "some", "many", "few", можуть використовуватись разом з "there is / there are" в питальних реченнях. Наприклад: "Are there any apples left?" (Чи залишилися якісь яблука?) або "Is there enough time?" (Чи достатньо часу?).
 
4. Вживання зі займенниками:
   - "There is" і "There are" можуть використовуватись зі займенниками для вказівки на наявність або існування предметів або осіб. Наприклад: "There is something in my bag" (Є щось у моєму мішку) або "There are many people at the party" (На вечірці є багато людей).
 
Загалом, конструкція "there is / there are" допомагає утворювати речення, що описують наявність чогось або існування у певному місці або часі. Вона широко використовується в англійській мові для створення заявних, заперечних та питальних речень.
Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати