Словотвір. Орфографія

13.12.2023
68
0

Словотвір

Словотвір – це процес створення нових слів у мові. Він включає різноманітні методи, за допомогою яких з існуючих слів та коренів формуються нові лексичні одиниці.

Основні методи словотвору:

 1. Афіксація (додавання префіксів, суфіксів, інфіксів, постфіксів):

  • Наприклад, зі слова "читати" можна утворити "перечитати" (додавання префікса).
 2. Складання (композиція):

  • Створення нових слів шляхом поєднання двох або більше коренів, як у слові "сонцезахисний".
 3. Скорочення (абревіація):

  • Утворення скорочених форм від первісних словосполучень, як "лабораторія" до "лаба".
 4. Конверсія (безафіксальний спосіб):

  • Зміна слова з однієї частини мови в іншу без зміни його форми, наприклад, із іменника "біг" у дієслово "бігти".

Орфографія

Орфографія – це набір правил правопису, які визначають, як правильно писати слова. Орфографія охоплює правила написання слів, вживання великої літери, розділових знаків, наголосів та інших аспектів писемної мови.

Важливі аспекти української орфографії:

 1. Вживання апострофу: Розрізняє написання слів з твердими та м'якими приголосними, наприклад, "з'явитися" проти "зявитися".

 2. Вживання м'якого знака: Відіграє роль у відображенні м'якості приголосних, наприклад, "лікарня" проти "лікар'я".

 3. Правила переносу: Визначають, як правильно переносити слова з рядка в рядок.

 4. Наголос: Українська мова є наголосною, тому правильний наголос може змінювати значення слова.

 5. Велика літера: Використовується на початку речення, у власних назвах та деяких інших випадках.

Знання та розуміння словотвору та орфографії є важливими для правильного використання мови, підвищення культури писемного та усного мовлення.

Поділитись матеріалом

Залишити свій коментар

Залиште, будь ласка свій коментар, щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас! Дякуємо!
Або
Виберіть, кому хотіли б написати