Розкрити філософські погляди трьох філософів Відродження

Guest
0 0

Залишити відповідь

Або
 1. Viktoriya
  Viktoriya
  12 листопада 2023 19:41
  Філософія Відродження була епохою великих змін у світогляді та мисленні. Вона характеризується відходом від середньовічного теоцентризму та переходом до антропоцентризму, тобто до утвердження людини як вищої цінності.

  Одними з найвидатніших філософів Відродження були:

  * **Микола Кузанський** (1401-1464) - німецький філософ, теолог, математик і астроном. Він був одним із засновників німецького Відродження.

  **Основні філософські погляди Миколи Кузанського:**

  * **Універсалізм** - вчення про те, що всі речі в світі є проявами єдиного, абсолютного буття.
  * **Пантеїзм** - вчення про те, що Бог і природа є одним і тим же.
  * **Геометризм** - вчення про те, що світ є математично впорядкованим цілим.

  * **Нікколо Макіавеллі** (1469-1527) - італійський політичний діяч, письменник і філософ. Він був одним із засновників політичної філософії.

  **Основні філософські погляди Нікколо Макіавеллі:**

  * **Реалізм** - вчення про те, що політика повинна базуватися на реальних обставинах, а не на ідеалах.
  * **Практизм** - вчення про те, що політика повинна бути спрямована на досягнення практичних результатів.
  * **Реалполітика** - вчення про те, що політика повинна бути підпорядкована національним інтересам.

  * **Джордано Бруно** (1548-1600) - італійський філософ, фізик, астроном і математик. Він був одним із найяскравіших представників вільнодумства Відродження.

  **Основні філософські погляди Джордано Бруно:**

  * **Аніматизм** - вчення про те, що всі речі в світі мають душу.
  * **Пантеїзм** - вчення про те, що Бог і природа є одним і тим же.
  * **Геліоцентризм** - вчення про те, що Земля обертається навколо Сонця.

  **Філософські погляди цих мислителів мали значний вплив на розвиток філософії та науки. Вони сприяли становленню гуманістичного світогляду, який підкреслював цінність людини та її творчих здібностей.**

  **Микола Кузанський** запропонував новий погляд на природу і Всесвіт. Він стверджував, що Всесвіт є нескінченним і що Земля не є центром Всесвіту. Його вчення про універсалізм і пантеїзм поклало початок новому етапу в розвитку філософії.

  **Нікколо Макіавеллі** зробив значний внесок у розвиток політичної філософії. Він запропонував реалістичний підхід до політики, який грунтується на аналізі реальних обставин і практичних інтересів. Його вчення про Реалполітику досі є актуальним.

  **Джордано Бруно** був одним із найяскравіших представників вільнодумства Відродження. Він захищав геліоцентричну теорію, за яку був страчений інквізицією. Його вчення про аніматизм і пантеїзм сприяло розвитку наукового світогляду.

  Філософія Відродження заклала основи для подальшого розвитку філософії та науки. Вона сприяла становленню гуманістичного світогляду, який підкреслював цінність людини та її творчих здібностей.