Середня лінія розбиває правильний трикутник Площа якого 24 см2, на трикутник і чотирикутник. Знайдіть площу утвореного чотирикутника

18.08.2023
7
0
Поділитись матеріалом

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати