Що таке Partikel? в німецькій мові

20.05.2023
152
0
Partikel - це граматична категорія, яка охоплює різні незмінні слова або частини мови, що не належать до основних частин мови, таких як дієслова, іменники чи прикметники. Partikel - це невеликі лексичні одиниці, які можуть виконувати різні функції в реченні.
 
У німецькій мові Partikel можуть бути різних типів і мати різні значення та використання. Вони можуть використовуватись для вираження модальності, інтонації, емоцій, ввічливості, акценту та інших мовних нюансів.
 
Деякі приклади Partikel в німецькій мові включають:
 
- "ja" - виражає погодження, підкреслює очікування або наголошує істинність.
- "doch" - виражає суперечку, заперечення або переконання.
- "wohl" - виражає припущення, приблизність або співчуття.
- "auch" - виражає додатковість, подібність або згоду.
- "nur" - виражає обмеження, зменшення або попередження.
Partikel (particle) в німецькій мові використовується для утворення різних фразових дієслів або вираження різних значень та відтінків в реченні. Partikel може бути окремим словом або прийменником, який додається до дієслова, прикметника або прислівника.
 
Існує багато різних типів partikel, які надають різноманітних значень і виразних відтінків. Основні типи partikel включають:
 
1. Verstärkungspartikel (підсилювальні частки): використовуються для підсилення значення дієслова або прикметника, наприклад, "sehr" (дуже), "ganz" (зовсім), "absolut" (абсолютно).
 
2. Negationspartikel (частки заперечення): використовуються для вираження заперечення, наприклад, "nicht" (не), "kein" (немає), "niemals" (ніколи).
 
3. Modalpartikel (модальні частки): використовуються для вираження настрою, інтонації, сугестії тощо, наприклад, "doch" (же), "mal" (раз), "halt" (же), "eben" (же).
 
4. Richtungs- und Ortsadverbien (частки напрямку та місця): використовуються для вираження руху або місця, наприклад, "hin" (туди), "her" (сюди), "auf" (на), "ab" (вниз), "vorbei" (помимо).
 
5. Präpositionaladverbien (прийменникові прислівники): є поєднанням прийменника та прислівника, використовуються для вираження місця або напрямку, наприклад, "aufwärts" (вгору), "abwärts" (вниз), "vorwärts" (вперед).
 
Partikel можуть мати значення, які не завжди легко перекласти окремим словом, але вони додають виразності та точності до мови. Вони є важливою складовою частиною німецької мови і допомагають виражати різноманітні нюанси і відтінки в мовленні.
Поділитись матеріалом

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!
Виберіть, кому хотіли б написати