Сполучники (Conjunctions) в англійській мові

16.05.2023
21
0

Сполучники (conjunctions) використовуються для з'єднання слів, фраз, речень або розділових частин тексту. Вони допомагають встановити зв'язок між ідеями та структурувати мовлення. Основні типи сполучників в англійській мові включають:

1. Координаційні сполучники (coordinating conjunctions):

   - And (і): використовується для додавання ідей або предметів.

     Example: I like coffee and tea. (Мені подобається кава і чай.)

   - But (але): використовується для вираження протилежності або обмеження.

     Example: She is smart, but she is also humble. (Вона розумна, але вона також скромна.)

   - Or (або): використовується для вибору між двома або більше варіантами.

     Example: Would you like coffee or tea? (Чи хотіли б ви кави чи чаю?)

2. Підпорядковуючі сполучники (subordinating conjunctions):

   - Although (хоча): використовується для вираження протилежності або протиставлення ідей.

     Example: Although it was raining, we went for a walk. (Хоча йшов дощ, ми пішли на прогулянку.)

   - Because (тому що): використовується для вираження причини або пояснення.

     Example: She couldn't attend the meeting because she was sick. (Вона не могла прийняти участь у зустрічі, тому що була хвора.)

   - If (якщо): використовується для умовного висловлювання.

     Example: If it rains, we will stay at home. (Якщо піде дощ, ми залишимось вдома.)

3. Сполучники місця (conjunctive adverbs):

   - However (однак): використовується для вираження контрасту або протилежної інформації.

     Example: She studied hard; however, she didn't pass the exam. (Вона старанно вчилась; однак вона не здала іспит.)

   - Therefore (тому): використовується для вираження наслідку або висновку

   - Moreover (крім того): використовується для додаткового внесення інформації.

      Example: She is intelligent. Moreover, she is also hardworking. (Вона розумна. Крім того, вона також працьовита.)

   - Nonetheless (тим не менш): використовується для вираження незважаючи на щось або протилежної думки.

      Example: The weather was bad. Nonetheless, we decided to go for a hike. (Погода була поганою. Тим не менш, ми вирішили піти на похід.)

Важливо пам'ятати, що це лише кілька прикладів сполучників. Їхній вибір залежить від контексту і зв'язку між ідеями, які потрібно об'єднати в реченні або тексті.

Поділіться з друзями

Коментарі

Або
Коментарів ще немає. Ви можете стати першим!